Invitasjon til RYGGHELGEN 2018 for alle i Ryggforeningen i Norges medlemmer

Del:

20. og 21. oktober 2018 inviterer Ryggforeningen i Norge for første gang til en helg for inntil 150 medlemmer.

På et sentralstyremøte 29. oktober 2017 bestemte et nyvalgt sentralstyre at det skulle inviteres til «Rygghelgen» 2018. Tanken bak dette var at de etablerte diagnosegruppene i Ryggforeningen i Norge, Skoliose og Modic årlig arrangerte treff for de medlemmene som var tilknyttet disse diagnosegruppene.

Spørsmålet som ble reist var: Hva med alle de andre medlemmene i Ryggforeningen? De bør også få sjansen til å treffes, bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer!

Derfor inviteres du til å delta i dette nye treffet kalt «Rygghelgen 2018» inntil et bedre forslag ser dagens lys. Det lønner seg nok å bestemme seg ganske raskt da det av økonomiske og praktiske årsaker er satt en grense på 150 deltagere. Skoliosegruppa og Modicgruppa skal delta og jobber med gode program for disse lidelsene. Nå ber vi de øvrige medlemmene å melde seg på treffet i tillegg til disse mer erfarne «treffdeltagerne».

Den enkelte deltager vil få anledning til å delta på de aktivitetene og forelesningene som en selv bestemmer. Noe av det mest nyttige med å delta i en slik samling er å bli kjent med hverandre. Finne andre som sliter med samme lidelse som er plaget av sjøl.

Endelig program er ikke helt klart enda, men det har kommet mange forslag på interessante og gode aktiviteter og foredrag.

Hele Ryggforeningen i Norges sentralstyre vil være tilstede og være tilgjengelig for alle som har lyst til å prate med dem om noe eller komme med forslag til hvordan foreningen kan forbedre seg.

 

PÅMELDINGSFRIST: 14. SEPTEMBER 
 

Ikke vent! Her kan det fort bli fulltegnet! Du er hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen for,
Ryggforeningen i Norge
Arr.komiteen «Rygghelgen 2018»