Bevegelseskvalitet flere år etter skoliosekirurgi målt ved Body Awareness Rating Scale

Del:

Her er posteren fra Fysioterapikongressen på Lillestrøm i februar 2018. Vedlegget er en forståelig oppsummering av masteroppgaven til Nora Moe-Nilssen, Fysioterapeut MSc.

Studien viste at det er behov for å utvikle et mer spesifikt verktøy for å måle bevegelseskvalitet og funksjon etter skolioseoperasjon. Dette vil ha potensiale til å utvikle mer målrettede og individuelle treningsintervensjoner for denne pasientgruppen

/public_html/uploads/files/Bevegelseskvalitet-Nora-Moe-Nilssen.pdf