Medlemskontigenten for 2019

Del:

I disse dager sendes det ut medlemskontigenten for 2019. Hvis du ikke har mottatt eller ønsker å bli medlem, kan du sende en epost til ryggforeningen@ryggforeningen.no eller ringe servicekontoret på telefon 69 26 87 00.

Ryggforeningen i Norge (RiN) er Norges største organisasjon for mennesker med nakke-, rygg- eller bekkenplager, deres pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994. Ryggforeningen arbeider bl.a. for at mennesker med nakke-, rygg- og bekkenplager skal få bedre helsehjelp og livskvalitet.

Vårt arbeid finansieres ved hjelp av medlemskontingent og driftstilskudd fra myndighetene basert på antall medlemmer. Ved å være medlem i Ryggforeningen hjelper du oss til å stå sterkere i vårt arbeid til fremme av rygghelse.

Du ønskes velkommen som medlem! Du kan melde deg inn • på vår nettside HER eller sende epost til ryggforeningen@ryggforeningen.no, eller man kan ringe servicekontoret 69 26 87 00.

Medlemskontingent er kr 375,- pr år
Hustandsmedlemmer kr 200,- pr år (i tillegg til medlem fra husstanden)
Ungdomsmedlem kr 125,- pr år (10 år t.o.m. 24 år)
Ryggforeningens kontonummer: 1080 26 18978

Med vennlig hilsen

Servicekontoret
Ryggforeningen i Norge