Er du vår nye redaktør?

Del:

Ryggforeningen i Norge (RiN) er en landsdekkende organisasjon, stiftet
i 1994. RiN skal arbeide for å bedre situasjonen for de som har rygg –
nakke og bekkenlidelser. Vår visjon er: «Vi skal få ryggpasientene i Norge
til å rette ryggen»


Vi har en ledig stilling som
REDAKTØR AV RYGGSTØTTEN


Ryggstøtten er medlemsbladet til Ryggforeningen i Norge. Det kommer ut fire
ganger i året og sendes til alle medlemmer. Det distribueres også til helse- og
forskningsinstitusjoner i et opplag på om lag 3.500.
Bladet redigeres i henhold til Redaktørplakaten.


Vi ønsker oss en redaktør som har presseerfaring og lyst til å sette seg inn i viktige
behandlings- og helsepolitiske spørsmål, som kan bidra til informasjon til medlemmene om det som skjer i foreningen på alle plan og som kan bidra til at saker som
er viktige for medlemmene og som kan føre til fokus på viktige helsemessige spørsmål inne muskel- og skjeletthelsen, får oppmerksomhet.
Stillingen er en engasjementsstilling. Lønn etter avtale.
Søknadsfrist: 15.05 2018

For ytterligere opplysninger kontakt administrativ leder Stein Andresen på tlf. 482 00 991
eller tidligere redaktør Eirik Moe på tlf. 913 45 155.
Søknader med CV og vedlegg sendes Ryggforeningen i Norge, Postboks 1099, 1705 Sarpsborg eller ryggforeningen@ryggforeningen.no