├śnsker kandidater til nytt sentralstyre i Ryggforeningen

Del:

Valgkomiteen i Ryggforeningen er i gang med sitt arbeide med å finne kandidater til
nytt sentralstyre som skal velges på landsmøtet i midten av april 2018. Vi søker aktuelle personer som kan tenke seg å engasjere seg i Ryggforeningens arbeid for å fremme bedre helse for de med rygg-, nakke- og bekkenplager.

For best mulig bredde i sammensetningen av styret er det ønskelig med erfaring innen følgende områder: Ledelse, økonomi, sekretær, helsepolitisk, studieleder, likepersonarbeid, brukermedvirker, markedsføring eller data/web kunnskaper.

Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen dersom dette høres interessant ut, eller du har spørsmål rundt det å være medlem i sentralstyret:

Svein Erik Nårstad (leder) sen12@online.no tlf. 95412008

Astrid Vatten (nestleder) astrid.vatten@gmail.com tlf.41188440

Olaug Jørgensen (medlem/sekretær) oh.jorg@online.no tlf. 95241749


Fint om du kan gi oss beskjed så snart det er mulig, og senest innen 15.02.2018.