Ortopedisk Symposium 2017

Del:

Ortopedisk forskningsgruppe ved Akershus universitetssykehus inviterer til høstsymposium fredag 20. oktober.

Årets tema er «Ryggplager, utredning og behandlingstilbud»

Alle interne og eksterne aktører, med interesse for ortopedi ønskes velkommen!

Symposiet er i år rettet mot aktører med interesse for utredning og behandling av ryggplager, inkludert kroniske ryggsmerter. Programmet er søkt godkjent som kurs fra Norsk legeforening, spesielt rettet mot allmenn leger og leger i spesialisering. Seminaret omhandler blant annet utredning av kroniske ryggplager samt modic-forandringer. Videre tar seminaret sikte på å gi en bedre forståelse av behandlingsalgoritme fysioterapeut og kiropraktor praktiserer, og gi bedre grunnlag for riktig henvisning. 

Foredragene holdes ved Akershus Universitetssykehus i auditoriet Frontbygget.

  • Programmet starter kl 09:00, med registrering, kaffe og frukt fra kl 08:45
  • Se program, med forbehold om endringer
  • Det vil bli servert lunsj til alle påmeldte deltakere.

 

Påmelding innen 13. oktober

Eksterne: Registrering og betaling på Ortopedisk Symposium

Interne: Påmeldingsavgiften gjelder ikke for interne samarbeidspartnere i Ortopedisk klinikk, Forskningssenteret Ahus, Røntgenavdelingen og Fysioterapiavdelingen. Det er imidlertid viktig at påmelding kommer inn i forhold til driftsplanlegging og bestilling av mat, så vi ber alle som er interesserte om å melde seg på så fort som mulig og gjerne i god tid før påmeldingsfristen. Send e-post til: ibro@ahus.no

Program

08.45
Registrering med kaffe og frukt

09.00
Velkommen og introduksjon
v/ professor Asbjørn Årøen, ortoped og forskningsleder, Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

09.10
"Den gode ryggsamtalen"
v/ Even Lærum, ryggspesialist Redcord Clinic og tidligere professor i allmennmedisin ved Universitetet i Oslo

09.50
Modic - årsak eller hype som årsak til ryggsmerter?
v/ Kjersti Storheim, fysioterapeut og forsker, FORMI, Oslo universitetssykehus

10.25
Pause

10.35
Utredning i spesialisthelsetjenesten
v/ professor Christofer Lundqvist, overlege Nevrologi, Institutt for klinisk medisin, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Akershus universitetssykehus

11.10
Bildediagnostisk utredning - rygg
v/ Hassan Banitalebi, radiolog og forsker, Akershus universitetssykehus

11.35
Lunsj

12.20
Fastlegen, avtalefysioterapeuten og spesialisthelsetjenesten
v/ Vegar Hjermundrud, spesialfysioterapeut, fysioterapiseksjonen, Akershus universitetssykehus

12.55
Ryggpasienten - utredning og behandling hos kiropraktoren
v/ Joakim Hertel, kiropraktor, spesialisert på kroniske rygg- og nakkepasienter, Nemus

13.30
Pause

13.40
Kroniske korsryggsmerter – tilnærming og hvilke intervensjoner har effekt
v/ professor Jens Ivar Brox, UiO, fysikalsk-medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus

14.15
Behandling av kroniske ryggsmerter fra et smerteterapeutisk ståsted
v/ Ralf Neugebauer, overlege, anestesilege, Akershus universitetssykehus

14.50
Ryggkirurgi ved kroniske ryggsmerter, finnes det en nisje?
 v/ Oliver Grundnes, ortoped og forsker ved Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus

15.10
Avslutning

 

Velkommen!

- Ortopedisk forskningsgruppe,
Ortopedisk klinikk, Akershus universitetssykehus -