Frihetskamp - FFO's holdningskampanje

Del:

Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag. De kjempes av funksjonshemmede og kronisk syke som søker frihet i eget liv. Som å reise kollektivt, eller gå på kino når en vil. Frihet til å leve livet sitt som andre.

6.-12. juni har FFO en holdningskampanje som heter «Frihetskamp». Kampanjen vil blant annet bestå av en solidaritsoppfordring, hvor alle som vil vise respekt for funksjonshemmede og kronisk syke sin frihetskamp, kan ta en selfie hvor de viser ordet for «respekt» på tegnspråk, og poste det på sosiale medier med #frihetskamp. 

Se her for tegnspråktegnet "Respekt"

FFO's hjemmeside