Invitasjon til Oppfølgingskurs i «Kursadmin» 25. mars 2019

Del:

Ryggforeningens Avdeling Nedre Romerike i samarbeid med LHL og andre interesserte, inviterer til oppfølgingskurs i «Kursadmin», som er et elektronisk registreringsprogram for kursvirksomhet hos Studieforbundet Funkis. Målet med kurset er å hjelpe Studieledere til og avslutte kursene, spesielt den nye blå Trt lista som de fleste ikke behersker. En må ha med egen PC, timelister og økonomi for det kurset man skal avslutte, kursleder kan også være behjelpe til å bli med å oppstarte nye kurs (aktivitet).

| LES MERE HER |