Innkalling til årsmøte 6. mars 2019 i Ryggforeningen i Norge, avdeling Østfold

Del:

Med henvisning til Ryggforeningens vedtekter §4.1 innkalles det til årsmøte i Ryggforeningen i Norge, avdeling Østfold.

Tidspunkt: 6. mars 2019 kl.18.30
Sted: Astrids gate 34, 1706 Sarpsborg, i lokalene til FUNKIS.

Dagsorden:

 1. Konstituering:
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Vel møtt referent
  • Valg av to til å underskrive protokoll
 2. Årsrapport og regnskap
 3. Handlingsplan 2019
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av tillitsvalgte.

Frist for å leve forslag er 25. februar 2019.
Forslag sendes til Lska@online.no
Etter møtet vil det bli servert snitter og kaffe. Derfor vil vi gjerne vite om du kommer.
Påmelding må skje innen 2. mars. Påmelding sendes til Lska@online.no

Håper å se deg til en hyggelig kveld sammen med oss.

Med vennlig hilsen Styret i Ryggforeningen i Norge, avdeling Østfold
Lisa Skaret, Stein Andresen, Tone Storm-Hansen og Emilie Stang

Link til deres Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/rinostfold/