Invitasjon til Skoliosekurs onsdag 15. mai 2019

Del:

Ortopedisk klinikk, Ortopedisk avdeling Haukeland, Lærings- og meistringssenteret arrangerer Skoliosekurs for pasientar med skoliose (aldersgruppe 18 - 30 år) og deira pårørande.

Målsetjing er å gi informasjon om skoliose og behandlingsformer. Møte representantar frå ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål. Ha høve til erfaringsutveksling med andre i same situasjon.

| LES MER HER |