Modic-forandringer forklart av Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge

Del:

I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa i Ryggforeningen i Norge, oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter.

| Les hele artikkelen her: http://ryggforeningen.clients.no/Article-Details/276 |