Ryggforeningens etiske retningslinjer er nå godkjent

Del:

På styremøtet 19.-20.oktober 2018 ble de etiske retningslinjene for Ryggforeningen i Norge godkjent. Marit Svendsen, tidligere styremedlem og Stein Andresen, tidligere administrativ leder, fikk i oppgave med å bearbeide forslaget som ble lagt frem på styremøtet i september.

Du finner de etiske retningslinjene under nedlastning under Ryggforeningens vedtekter eller her. De er og på trykk i utgave 3 i Ryggstøtten.