Nyheter

 • Ryggforeningens etiske retningslinjer er nå godkjent


  På styremøtet 19.-20.oktober ble de etiske retningslinjene for Ryggforeningen i Norge godkjent. Marit Svendsen, tidligere styremedlem og Stein Andresen, tidligere administrativ leder, fikk i oppgave med å bearbeide forslaget som ble lagt frem på styremøtet i september. Du finner de etiske retningslinjene under nedlastning under Ryggforeningens vedtekter eller her . De er og på trygg i utgave 3 i Ryggstøtten.  


  16.12.2018 KL. 18:41:05
  Les mer 
 • Spennende og viktig forskningsprosjekt ved St Olavs Hospital. Er du kandidat til å delta i prosjektet?


  Hensikten med forskningsprosjektet er å evaluere effekten av epidural ryggmargsstimulering på vedvarende smerteutstråling til beina etter ryggoperasjon. Informasjon om deltakelse. Studien er åpen for inkludering fra 08.09.2018 frem til 08.02.2023 Epidural ryggmargsstimulering for kronisk smerteutstråling etter ryggkirurgi Epidural ryggmargsstimulering har vært et behandlingstilbud for kroniske smerter i over 30 år, men effekten av denne kostbare behandlingen er...


  11.12.2018 KL. 15:23:12
  Les mer 
 • Bevegelseskvalitet flere år etter skoliosekirurgi målt ved Body Awareness Rating Scale


  Her er posteren fra Fysioterapikongressen på Lillestrøm i februar 2018. Vedlegget er en forståelig oppsummering av masteroppgaven til Nora Moe-Nilssen, Fysioterapeut MSc. Studien viste at det er behov for å utvikle et mer spesifikt verktøy for å måle bevegelseskvalitet og funksjon etter skolioseoperasjon. Dette vil ha potensiale til å utvikle mer målrettede og individuelle treningsintervensjoner for denne pasientgruppen...


  18.07.2018 KL. 10:32:37
  Les mer 
 • Før ante jeg ikke hva skoliose var. Gjør du?


  Er ryggsøyla litt skjev når barnet ditt bøyer seg fremover? Da kan det være skoliose. Hvorfor ikke ta en sjekk? Mange med skoliose får aldri noen plager og mange klarer seg uten noen form for behandling. Mange vet ikke engang at de har det eller hva det er. Les mer om skoliose på Ryggforeningen i Norge sine hjemmesider.


  01.06.2018 KL. 17:12:24
  Les mer 
Viser 1 - 4 av 76
Sider:  123
 • »