Vellykket konferanse om uføretrygdens framtid

Del:

Konferansen, som hadde tittelen "Forsvar dagens uføretrygd" gikk av stabelen mandag 23. mars i Oslo. Ca 140 deltakere fra fagforeninger og funksjonshemmedes foreninger hadde møtt fram for å gjøre seg bedre kjent med hvilke endringer regjeringen tar sikte på å innføre for uførepensjonen og hvordan forskjellige organisasjoner stiller seg til de forslagene som ble fremmet av Uførepensjonskomiteen i 2007.

Tekst: Inger Ljøstad

Konferansen startet med at sosialmedisineren Bjørgulf Claussen holdt foredrag om hvem som får uføretrygd og hvorfor mange i Norge har uførepensjon. Deretter presenterte Pål Hellesnes sin nye bok "Uførepensjon ABC" fra Manifest forlag. Også boka inneholder fakta om hvem som blir uføre, i tillegg til stoff om kuttforslagenes konsekvenser og argumenter for dagens uførepensjon.

Deretter redegjorde representanter fra sammenslutningen Utdanningsgruppene i Norge (UNIO), Fagforbundet, Norges handikapforbund, Fellesorganisasjonen, Kvinner på tvers og Forsvar offentlig pensjon for hvordan de vil møte forslagene fra Uførepensjonskomiteen om levealdersjustering, skatteøkning og lavere barnetillegg. Også FFO var invitert til å legge fram sitt syn, men hadde dessverre ikke anledning til å delta denne gangen.

Du kan lese mer om uføretrygd på http://www.uforepensjon.no.

Som arrangører for konferansen stod en lang rekke fagforeninger, LO-avdelinger og NHF:
EL & IT Forbundet Rogaland, Fagforbundet Akershus, Fagforbundet Buss og Sporveisbetjeningens Forening, Fagforbundet Lillehammer avd. 59, Fagforbundet Nittedal avd. 085, Fagforbundet  avd. 196, Fagforbundet  Østre Toten avd. 347, Fellesforbundet avd. 246 Oslo og Akershus Hotell og Restaurantarbeiderforening, Fellesorganisasjonen(FO), FO Akershus, FO Hordaland, FO Oslo, FO Sør-Trøndelag, Forsvar offentlig pensjon, Handel og Kontor Oslo-Akershus, Heismontørenes Fagforening, Jernverksklubben, Kvinner på tvers, LO i Bergen, LO i Gjøvik,Land,Toten og Etnedal, LO i Namsos og omegn, LO i Oslo, LO i Stavanger, LO i Sør-Gudbrandsdal, LO i Tromsø, LO i Trondheim, Norges Handikapforbund, Norsk Tjenestemannslag avd. 11, Oslo Bygningsarbeiderforening, Raufoss Jern og Metall, Rørleggernes Fagforening, Tømrer og Byggfagforeningen, Utdanningsforbundet Akershus og Utdanningsforbundet Oslo.