Fremtidens ryggbehandling - dyrket brusk?

Del:

Undertegnede deltok 19. oktober på seminaret ”Revmatiske sykdommer - er det håp for pasientene?” i regi av Sosial- og helsedirektoratet og Muskel Skjelett Tiåret. Her var det ett foredrag som jeg syntes var særlig interessant. ”Behandling av artrose fra kirurgisk ståsted” v/ avd. dir. professor dr. med Lars Engebretsen, Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetssykehus.

Tekst: Henrik Sinding-Larsen
Opprinnelig publisert i Ryggstøtten 2006 nr 4

Lysbildene til dette foredraget er lagt ut på nettsidene til Sosial- og helsedirektoratet. De er åpenbart laget på engelsk for et internasjonalt publikum av leger og er derfor ikke lett tilgjengelig for legfolk. Engebretsen gjennomgikk heller ikke alle bildene i løpet av foredraget. Med forbehold om at jeg kan ha misforstått noe, er følgende en oppsummering av noe av det jeg satt igjen med:

De vektbærende leddene i kroppen, blant annet i ryggen (mellomvirvelskivene), hoftene og knærne inneholder brusk. Denne brusken kan skades, slites eller degenerere av diverse kjente og ukjente årsaker. Uansett årsak så vil sluttresultatet i mange tilfeller være at deler av brusken enten løses helt opp eller være i så dårlig forfatning at ben nærmest gnisser mot ben der hvor den friske brusken skulle vært. Slikt er smertefullt. Hovedbehandlingen er informasjon, vektkontroll og treningsråd. Hvis ikke det hjelper, kan legemidler, fysioterapi og hjelpemidler kanskje være en løsning. Men når heller ikke det gir et tilfredsstillende resultat, kan kirurgi være aktuelt.

For ryggens del har man lenge forsøkt å enten fjerne syk brusk eller sette inn ulike former for proteser for å erstatte den ødelagte brusken i mellomvirvelskivene. Det kan for eksempel være i form av ben tatt fra hoftekammen eller andre steder. I slike tilfeller vil den bevegelige brusken erstattes av ubevegelig ben og vi får en avstivning av leddet. I nyere tid har man begynt å sette inn bevegelige proteser laget av kunstig materiale som metall og plast. Men i fremtiden, kan alt dette bli utkonkurrert av bioteknologisk fremstilt brusk.

Legene kan allerede i dag ta celler fra brusk som fremdeles er i vekst eller man kan ta stamceller som man får til å danne brusk og plassere disse cellene i spesielle kar for at de skal formere seg. Når omgivelsene er riktige, vil cellene dele seg igjen og igjen inntil man etter noen uker har nytt, friskt bruskvev klart til å sys på plass i de syke leddene. Forskning så langt tyder på at det er mulig å reparere mange syke ledd på denne måten. Men dette er fremdeles på eksperimentstadiet, spesielt med hensyn til ryggoperasjoner. Så det kan hende at det bare er fremtidens ryggpasienter som kan få glede av en slik behandling.

Uansett var det fascinerende å se bilder av bruskvev som var dyrket i laboratoriet og sydd på plass i et ledd, og som det så ut til at kroppen aksepterte like godt som sitt eget vev. Dette gir spennende perspektiver for en helt ny type ryggbehandling. Men Lars Engebretsen avsluttet med å si at det aller beste vi kan gjøre for brusken er å bruke den og å være i aktivitet. Så ”science fiction”-operasjoner vil nok neppe noen gang bli en standardbehandling for ryggpasienter.

Man finner informasjon om konferansen på Sosial- og helsedirektoratets nettsider:
Revmatiske sykdommer - er det håp for pasientene?

På denne siden får man tilgang til alle foredragspresentasjonene.