Prosjekter som mottok midler i 2003

Del:

Total bevilgning kr 1 255 000,- fordelt på tre prosjekter   
 
Rehabiliteringsprosjekt – Ryggrehabilitering v./Hege R. Eriksen, HALOS, Universitetsforskn. Bergen (UNIFOB) (3-årig)

Forebyggingsprosjekt – Rygginfo - en internettjeneste v./Henrik Sinding-Larsen, Ryggforeningen i Norge (3-årig)

Forskningsprosjekt – Prosjekt Hedmarksrygg v./Eli Molde Hagen, Sentralsjukehuset i Hedmark (3-årig)