Prosjekter som mottok midler i 2002

Del:

Total bevilgning kr 1 540 000,- fordelt på tre prosjekter   
 
Rehabiliteringsprosjekt – Ryggrehabilitering v./Hege R. Eriksen, HALOS, Universitetsforskn. Bergen(UNIFOB) (3-årig)

Forebyggingsprosjekt – Rygginfo - en internettjeneste v./Henrik Sinding-Larsen, Ryggforeningen i Norge (3-årig)

Forskningsprosjekt – Behandling av spondylolistese v./Kjersti Storheim, Ullevål Universitetssykehus (3-årig)