Prosjekter som mottok midler i 2001

Del:

Total bevilgning kr 612 000,- fordelt på tre prosjekter.   
 
Forebyggingsprosjekt: Skivedegenerason og prolaps v./Aage Indahl, Intervensjonsenteret Rikshospitalet (1-årig)

Forebyggingsprosjekt: Rygginfo - en internettjeneste v./Henrik Sinding-Larsen, Ryggforeningen i Norge (3-årig)

Forskningsprosjekt – Prosjekt Hedmarksrygg v./Eli Molde Hagen, Sentralsjukehuset i Hedmark (3-årig)