Prosjekter som mottok midler i 2000

Del:

Total bevilgning kr 1 325 000,- fordelt på fire prosjekter.

Forskningsprosjekt – Tidlig intervensjon v./Kjersti Storheim, Norges Idrettshøgskole (3-årig)

Forskningsprosjekt – Kronisk rygg – operasjon v./Jens Ivar Brox, Rikshospitalets senter for ortopedi (3-årig)

Forskningsprosjekt – Årsaker til kroniske ryggsmerter v./Søren Brage, Nasjonalt Ryggnettverk-Formidlingsenheten (1-årig)

Forskningsprosjekt – Prosjekt Hedmarksrygg v./Eli Molde Hagen, Sentralsjukehuset i Hedmark (3-årig)