Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap i Ryggforeningen i Norge – Skoliosegruppa

Del:

 • Vi jobber for at de beste og mest oppdaterte behandlingstyper skal brukes inn korsettbehandling, kirurgi og fysioterapi.
 • Vi samarbeider med Helsedirektoratet om informasjon om skoliose i skolehelsetjenesten for at skoliose oppdages tidligst mulig.
 • Vi jobber for best mulig rettigheter gjennom NAV og HELFO.
 • Vi jobber mot politikere både sentralt og lokalt for flere fysioterapeuter og bedre rehabiliteringstilbud.
 • Vi er høringsinstans på helse i forhold til Helsedepartement og direktorat.
 • Vi jobber for å gjøre skoliose kjent og tatt på alvor.
 • Vi er likepersoner for alle med skoliose.
 • Årlig arrangeres det samling for oss med skoliose, med faglig innhold, likepersonsamtaler og sosialt samvær.

Ønsker du å støtte vårt arbeide, bli medlem!

Medlemskap koster:

 • Ungdomsmedlem kr. 125
 • Ordinært medlem kr. 375
 • Husstandsmedlem kr. 200,-
  (i tillegg til medlem fra husstanden)

Innmelding