Invitasjon til Oppfølgingskurs i «Kursadmin» 25. mars 2019

Del:

Ryggforeningens Avdeling Nedre Romerike i samarbeid med LHL og andre interesserte, inviterer til oppfølgingskurs i «Kursadmin», som er et elektronisk registreringsprogram for kursvirksomhet hos Studieforbundet Funkis.

Målsetning med kurset

Målet med kurset er å hjelpe Studieledere til og avslutte kursene, spesielt den nye blå Trt lista som de fleste ikke behersker. En må ha med egen PC, timelister og økonomi for det kurset man skal avslutte, kursleder kan også være behjelpe til å bli med å oppstarte nye kurs (aktivitet).

Informasjon

  • Kostnad: GRATIS.
  • Tidspunkt: 25. mars 2019 fra klokken 1430 til ca 1900.
  • Sted: Kjerulfsgate 36 – 40, Måsan bo og aktivitet senter.
  • Servering: Det er mulig og kjøpe middag eller annet på senteret.
  • Lokalavdelingene må dekke reisekostnader selv.

Påmelding

Med vennlig hilsen

Per Martinsen
Studieleder
Avdeling Nedre Romerike
Ryggforening i Norge