Forskningssøknader til ExtraStiftelsen

Del:

Ryggforeningen i Norge ønsker dialog med forskere og forskningsinstitusjoner.

Ryggforeningen i Norge har lange tradisjoner når det gjelder å støtte forskning på rygg-, nakke-, bekken- og muskel- og skjelettplager.

Vi oppfordrer relevante forskningsmiljøer til å søke midler fra ExtraStiftelsen gjennom Ryggforeningen i Norge som søkerorganisasjon. ExtraStiftelsen har i mange år gitt midler til viktige forskningsbidrag til våre formål. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet med ExtraStiftelsen om viktig forskning for våre målgrupper, og oppfordrer forskningsmiljøer å ta kontakt med oss.

Ryggforeningen har via vårt Helsepolitiskutvalg og vårt sentralstyre definert 8 områder hvor foreningen spesielt ønsker mer forskning og kunnskap:

Det er:

 • Nakke
 • Spinal Stenose - tolkning av bilder, behandling og rehabilitering
 • Skoliose - årsaker, skoliosetilpasset trening, hva er situasjonen for de pasientene som ble behandlet med gamle metoder
 • Utvikling av nye og eksisterende manuelle behandlingsmetoder
 • Sittehemming
 • Barn og unge
  • konsekvenser for muskel- og skjeletthelsen ved økt bruk av smarttelefoner, nettbrett og spill
  • konsekvensen for muskel- skjeletthelsen av at barn og unge utvikler overvekt
 • Muskelskjeletthelse og arbeidsliv
  • hvordan få personer med muskel og skjelett plager til å stå lenger i arbeid
  • hvordan få personer med muskel og skjelettplager tilbake i jobb på en trygg og god måte
 • Pasientforløp for muskel- skjelettplager

Foreløpig prosjektbeskrivelse

I første omgang vil vi gjerne ha informasjon om forskningen, slik at vi kan vurdere om temaet er noe Ryggforeningen i Norge vil støtte og gå videre med. En foreløpig prosjektbeskrivelse bør kort inneholde:

 • Foreløpig arbeidstittel
 • Kort om målsetting med prosjektet
 • Kort om målgruppe for prosjektet
 • Kort beskrivelse av prosjektet med tidsperspektiv
 • Hvilken type forskning dreier det seg om? ExtraStiftelsen støtter ikke basalforskning
 • Navn på stipendiat dersom denne er kjent
 • Navn på hovedveileder
 • Navn på forskningsinstitusjon og eventuelle samarbeidspartnere dersom de er kjent
 • Er det søkt eller tenkt å søke forskningsmidler andre steder, eventuelt hvor og når?

Foreløpig prosjektbeskrivelse kan sendes til prosjektkoordinator i Ryggforeningen i Norge Thor Einar Holmgard på extra@ryggforeningen.no.  Han kan også nås på tlf. 900 23 422.

Forskning finansiert av ExtraStiftelsen

I 2016 varslet ExtraStiftelsen at de ønsket en dreining i hvilken type forskning de ønsker å støtte. I 2017 ble det prioritert forskning rettet mot Helse- og tjenestetilbud i kommunene og samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten. For 2019 vil Stiftelsen komme med nærmere informasjon om hva det kan søkes om, nye retningslinjer og informasjon når utlysningen av forskningsmidler er klart 1.mars.

Tradisjonelt har ExtraStiftelsen gitt støtte til anvendt forskning, herunder utvikling av nye behandlingsmetoder, forebygging av fysisk og psykisk sykdom, rehabilitering/habilitering av funksjonshemmede og kronisk syke.

Følg også med på www.extrastiftelsen.no for mer informasjon. Her finner du også informasjon om påkrevde rapporteringer, lønnsmidler, krav til søknaden og brukerveiledninger for forskningssøknader.

Husk å oppgi om det søkes midler til hele, eller deler, av samme prosjekt andre steder. Dette er viktig for å unngå dobbelfinansiering og i verste fall risikere å miste midlene begge steder. For øvrig styrker det søknaden å vise til at en søker flere steder.

I prosjekt som finansieres av ExtraStiftelsen og hvor Ryggforeningen i Norge er søkerorganisasjon skal forskere holde foredrag, delta på informasjonsmøter, publisere artikler til Ryggforeningen i Norges medlemsblad – Ryggstøtten.

Ved foredrag, informasjonsmøter, faglige tidsskrift, ukeblader etc., informasjon på nettsider, eller i brosjyrer som omhandler prosjektet eller prosjektets resultat etc. skal finansieringskilden alltid krediteres.

Se regler for kreditering på www.extrastiftelsen.no

Søknadsfrister:

For å sikre en god saksbehandling ønsker vi at søknadsprosessen starter så tidlig som mulig etter utlysning.

Søknadsfrist ExtraStiftelsen – 01. juni kl. 15

Intern søknadsfrist Ryggforeningen i Norge, klargjøring for oversendelse til ExtraStiftelsen – 20. mai