Hva er muskelskjeletthelse?

Del:

Hva er muskelskjeletthelse?

Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat.

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer kan deles inn i fem hovedgrupper:

  1. Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger.
  2. Ikke infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler.
  3. Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle.
  4. Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd.
  5. Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader.

Definisjon er utarbeidet av NSGs forskningssatsning innen muskelskjeletthelse (MUSS) http://www.muss.no/  og tar utgangspunkt i tilsvarende definisjon i det internasjonale nettverket Global Alliance for Musculoskeletal Health  http://bjdonline.org/about-musceuloskeletal-conditions/

Rådet for muskelskjeletthelse arbeider for å

  • Øke den generelle bevisstheten omkring det voksende problemet med muskelskjelettskader, sykdommer og plager.
  • Fremme forståelsen for muskel- og skjelettsykdommer gjennom vitenskapsbasert forskning og kunnskapsformidling knyttet til muskelskjeletthelse.
  • Bedre den helserelaterte livskvaliteten for mennesker med muskelskjelettskader- sykdommer og plager.
  • Øke pasientenes kunnskaper og muligheter til egenmestring.
  • Fremme kostnadseffektiv forebygging og behandling, og derigjennom redusere samfunnets kostnader knyttet til muskel- og skjelettskade, sykdommer og plager.

Du kan lese mer om Rådet for muskelskjeletthelse HER