Modic-forandringer forklart av Modicgruppa i RiN

Del:

I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa, oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på behandlingsmuligheter. Artikkelen vil kunne bli revidert etterhvert som ny kunnskap blir tilgjengelig. Kildehenvisninger er vedlagt sist i artikkelen.

Link til artikkel: http://ryggforeningen.clients.no/public_html/uploads/downloads/Modicforandringer-av-Modicgruppa-RiN-2018-01_20181120211537.pdf