Ryggforeningen inviterer til å søke om prosjektmidler fra ExtraStiftelsen 2015

Del:

      

Det kan søkes om midler innenfor kategoriene forskning, forebygging og rehabilitering. Vi tar imot prosjekter i alle kategorier, med tanke på å fremme disse prosjektene overfor Extrastiftelsen.

I henhold til Extrastiftelsens retningslinjer kan det søkes om midler til definerte prosjekter, som har en begynnelse og en slutt. Det gis ikke midler til dekning av ordinære driftsutgifter.

Innenfor kategorien forskning gir Extrastiftelsen bare tildeling til enkeltstående doktorgradsprosjekter og i noen grad til post.doc-prosjekter.

Søknadsprosessen foregår elektronisk. Dersom man ønsker å fremme en søknad, er prosessen som følger:

  • Søker sender først en e-post med ønske om å fremme en søknad til:
     

Prosjektkoordinator Extrasøknader og/eller Ryggforeningens Servicekontor.

  • E-posten bør inneholde en kort prosjektbeskrivelse og eventuell protokoll. I tillegg vil vi ha informasjon om
  • Hvem som vil ha nytte av prosjektet
  • Kort forklaring på hva som skal gjøres
  • Konkretisering av nytteverdien

 

  • Dersom vi finner at prosjektet er noe Ryggforeningen prioriterer å satse på, får prosjektet en saksbehandler i Ryggforeningen. Saksbehandler oppretter etter hvert en elektronisk prosjektsøknad og angir søker i Extrastiftelsens database.
  • Deretter sender vi brukernavn og passord på e-post til søker, slik at søker får tilgang til søknadsskjemaet.
  • Saksbehandler i Ryggforeningen vil ha full tilgang til søknaden som er opprettet.

 

Søknadsfrist til Ryggforeningen er 15. mai 2015.