Ryggdiagnoser

Del:

Er det noen forsjell på rygglidelser og ryggdiagnoser? Og hva finner man om en diagnose under diagnosegruppene?

I venstremenyen til disse nettsidene finner du "knapper" både for Rygg og rygglidelser og for Ryggdiagnoser. Dette kan nok oppfattes som et konstruert skille for mange, for også spesifikke tilstander som kan oppstå i ryggen kan jo like gjerne kalles for lidelser som diagnoser. Når vi likevel har valgt å bruke begge betegnelsene er det dels for å skille mellom ulike tilstander etter hvor i kroppen de kan oppstå (i nakken, brystryggen, lavryggen eller bekkenet), og dels for å skille ut i hvert fall noen tilstander av mer spesifikk karakter.

Du finner mest om en ryggdiagnose vi har skrevet om under selve diagnosen. Om det finnes en diagnosegruppe i Ryggforeningen for en bestemt diagnose finner du først og fremst stoff om gruppas aktivieter under Lag og diagnosegrupper i toppmenyen.

Om du ønsker å finne alt som er publisert på disse sidene om eller rundt en diagnose bør du søke på navnet på diagnose i søkefeltet.