Ryggforeningen og ryggforskning

Del:

Ryggforeningen har siden første tildeling av midler i 1997 invitert fagmiljøene som er opptatt av rygg og rygghelse om å søke prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering via vår forening. Dette har resultert i at Ryggforeningen i løpet av få år har kanalisert millionbeløp til ulike forskningsprosjekter relatert til rygg og rygghelse.

Det er opprettet et eget utvalg i foreningen som organiserer denne virksomheten, og dette utvalget har knyttet til seg et forskningsutvalg med tung forskningskompetanse. Faggruppa bistår foreningen med å vurdere innkomne forskningssøknader for å sikre at søknadene har god faglig kvalitet og fyller krav til vitenskapelig metode. Forskningsutvalget gir også forskningsveiledning til søkere som har gode prosjektideer, men som trenger bistand for å forbedre det metodiske opplegget i søknaden.