Å leve med dårlig rygg

Del:

Her kan du finne noen artikler om å leve med en dårlig rygg. I første omgang har vi lagt ut noen smakebiter om ulike typer ryggbehandling som tidligere er trykt i Ryggforeningens medlemsblad Ryggstøtten.

Innholdet i artiklene står utelukkende for forfatternes egen regning, og Ryggforeningen anbefaler ikke noen type behandling framfor andre. Med mindre annet er oppgitt har artikkelforfatterne ingen helsefaglig utdanning.