Landsmøte

  • Landsmøte


    Landsmøtet er RiNs viktigste forum for å drøfte og vedta foreningens utvikling og strategi. Her skal grunnlaget legges for arbeidet i alle ledd i organisasjonen. Landsmøte er foreningens høyeste organ. Landsmøte avholdes hvert 2. år innen utgangen av mai. Landsmøtet innkalles av sentralstyret med 3. måneders...


    27.05.2013 KL. 13:03:22
    Les mer 
Viser 1 - 1 av 1
Sider:  1