Komiteer

 • Valgkomiteen i Ryggforeningen i Norge


  Mandat for valgkomiteen I sitt arbeid med å finne personer som skal være kandidater til forbundsstyret, fylkesstyret, lokallagsstyret eller andre styrer med tilknytning til RiN skal valgkomiteen, utføre sine oppgaver i henhold til foreningens vedtektener. Det er ønskelig at styret samlet har bred kompetanse og at det er geografisk...


  02.03.2019 KL. 10:28:26
  Les mer 
 • Kontrollkomiteen i Ryggforeningen i Norge


  Ryggforeningen i Norge kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan. Landsmøtet velger komiteens leder og to faste medlemmer samt to varamedlemmer for den kommende landsmøteperioden. Komiteen ivaretar selv sekretærfunksjonen. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv tilknyttet eller være ansatt i organisasjonen....


  02.03.2019 KL. 10:17:23
  Les mer 
Viser 1 - 2 av 2
Sider:  1