Samarbeidspartnere

 • Muskelskjelettsatsingen (MUSS)


  Ryggforeningen i Norge er medlem av Muskelskjelettsatsingen (MUSS) som er en nasjonal forskningssatsing innen muskelskjeletthelse etablert i regi av Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten (NSG). Ansvarlig samarbeidsorgan er Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo. Muskelskjelettsatsingen er organisert som et nettverk...


  02.03.2019 KL. 11:13:08
  Les mer 
 • Studieforbundet Funkis


  Ryggforeningen i Norge er medlem av Studieforbundet Funkis som ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til...


  28.02.2019 KL. 23:54:51
  Les mer 
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon


  Ryggforeningen i Norge er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), og kan gjennom sitt medlemskap, tilby Ryggforeningens medlemmer de samme medlemsfordelene og avtaler som FFO har inngått. Om Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Med sine 84 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største...


  28.02.2019 KL. 23:24:04
  Les mer 
 • Rådet for Muskelskjeletthelse


  Ryggforeningen i Norge er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse , som er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc) . Rådet ble etablert...


  28.02.2019 KL. 23:04:03
  Les mer 
Viser 1 - 4 av 4
Sider:  1