Info om Modic-forandringer

  • Modic-forandringer forklart av Modicgruppa i RiN


    I denne utdypende artikkelen har vi i Modicgruppa , oppsummert den kunnskapen vi i gruppeledelsen så langt har samlet inn ut fra erfaringer, teorier, etablert kunnskap, og ikke minst forskning på Modic-forandringer. Vi vil her presentere hva Modic-forandringer er, ulike aspekter og utfordringer rundt Modic, og ikke minst forskning på...


    20.11.2018 KL. 22:36:15
    Les mer 
Viser 1 - 1 av 1
Sider:  1