Ryggforeningen sentralt

 • Vil styrke likepersonsarbeidet og søke samarbeidspartnere


  Oppfølging av idedugnad og handlingsprogrammet Sentralstyret hadde et todagers møte i begynnelsen av september 2018 og diskuterte oppfølgingen av handlingsprogrammet som landsmøtet vedtok, og det som kom fram under idedugnaden om foreningens framtid i forkant av møtet. En endelig aktivitetsplan blir utarbeidet i forbindelse med...


  11.02.2019 KL. 12:32:54
  Les mer 
 • Enighet om å satse på diagnosegrupper og ønske om mer synlighet


  Idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant av landsmøtet 2018 Sentralstyret inviterte deltakerne til en idédugnad om Ryggforeningens framtid i forkant av landsmøtet i vår. Det ble jobbet i mindre grupper, som la fram resultatene i plenum. Synspunktene som kom fram, tyder på at det er ganske bred enighet blant utsendingene om...


  11.02.2019 KL. 12:08:04
  Les mer 
Viser 1 - 2 av 2
Sider:  1