Annonse

Velkommen til
Ryggforeningen

Ryggforeningen i Norge er en landsdekkende pasient- og brukerforening for mennesker med ryggplager, deres pårørende samt fagfolk og andre interesserte. Foreningen ble startet 30.04.1994 og er blitt drevet fram av frivillige ildsjeler og drives fortsatt av frivillige ildsjeler og sentrale tillitsvalgte.

Ryggforeningen i Norge skal være en aktiv pådriver for en bedre rygghelse.

MEDLEMSKAP KOSTER KR 375 FOR ORDINÆRT MEDLEM, KR 200 FOR HUSSTANDSMEDLEM (I TILLEGG TIL ORDINÆRT MEDLEM ELLER UNGDOMSMEDLEM) KR 125 FOR UNGDOM. FRA OG MED 1. SEPTEMBER TIL OG MED 30. NOVEMBER ER DET HALV PRIS PÅ MEDLEMSKONTINGENTEN.

Se alle

Siste
nyheter

vennligst velg
avdeling